WIZZ

Vaše súkromie je pre nás prioritou. Tento dokument o ochrane osobných údajov podrobne popisuje, aké údaje zhromažďujeme, ako ich využívame a aké opatrenia prijímame na ich ochranu pri používaní našej webovej stránky.

1. Zhromažďovanie osobných údajov

Pri vašej návšteve našej webovej stránky môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

2. Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na tieto účely:

3. Ochrana osobných údajov

Sme odhodlaní chrániť vaše osobné údaje. Využívame rôzne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich údajov pred neoprávneným prístupom, úpravou, zverejnením alebo zničením. Vaše údaje sú uložené na zabezpečených serveroch s prístupom len pre oprávnené osoby.

4. Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, s výnimkou nasledujúcich situácií:

5. Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania. Tiež máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a právo na prenosnosť údajov. Ak si želáte uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na info@letenkywizzair.sk.

6. Zmeny v tomto dokumente

Tento dokument môžeme príležitostne aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke. Odporúčame pravidelne kontrolovať tento dokument, aby ste boli informovaní o našich postupoch ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na info@letenkywizzair.sk. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.