WIZZ

Tieto podmienky používania určujú pravidlá a podmienky pre prístup a využívanie webovej stránky letenkywizzair.sk.

1. Súhlas s podmienkami

Používaním tejto webovej stránky potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím, nepoužívajte našu stránku.

2. Zmeny podmienok

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek aktualizovať tieto podmienky. Aktuálne podmienky budú zverejnené na tejto stránke a nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení. Odporúčame pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách.

3. Používanie webovej stránky

Webová stránka môže byť používaná len na zákonné účely. Zakazuje sa:

4. Obsah a duševné vlastníctvo

Všetok obsah na tejto webovej stránke, vrátane textov, grafiky, log a obrázkov, je naším majetkom alebo majetkom našich poskytovateľov licencií a je chránený autorskými právami. Kopírovanie, distribúcia alebo iné použitie obsahu bez nášho výslovného súhlasu je prísne zakázané.

5. Odkazy na tretie strany

Naša stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou správou. Nie sme zodpovední za obsah ani za postupy ochrany osobných údajov týchto stránok.

6. Obmedzenie zodpovednosti

Používanie tejto webovej stránky je na vaše vlastné riziko. Nezaručujeme bezchybnú funkčnosť našej stránky ani absenciu vírusov či iných škodlivých komponentov. Nezodpovedáme za žiadne škody vzniknuté v dôsledku používania alebo nemožnosti používať našu stránku.

7. Ochrana osobných údajov

Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete v našom dokumente o ochrane osobných údajov, ktorý je dostupný na https://www.letenkywizzair.sk/ochrana-osobnych-udajov/

8. Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás na info@letenkywizzair.sk.

Tieto podmienky sú vytvorené s cieľom zabezpečiť bezpečné a príjemné používanie našej webovej stránky. Vaše dodržiavanie týchto podmienok je pre nás dôležité a pomáha nám udržiavať vysokú kvalitu našich služieb.

4o